Nové trendy v chemii

Forma vzdělávání – odborné školení
Délka vzdělávání – 6 hodin
Výstup vzdělávání – certifikát akreditovaný MŠMT
Cena vzdělávání – 3.000,– Kč
O aktuálních termínech se informujte na stránkách FACEBOOK
Cílová skupina vzdělávání – kadeřníci, kadeřnice (profesionálové)
Obsahem odborného školení je teoretická a praktické část, zabývající se všemi oblastmi nových trendů ovlivňující kadeřnickou profesi.