Rekvalifikace (300 hod.)

Nabízíme vám rekvalifikační kurzy pro kadeřnické a holičské práce.
Naučíme vás, jak se stát profesionálem v daném oboru.
Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky obdržíte certifikát
akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Nabízíme rekvalifikační kurzy dle dosavadního nejvyššího dosaženého vzdělání.

následně:
Rekvalifikace – kadeřnické a holičské práce – 300 hodin
– Dokončené středoškolské vzdělání (výuční list či maturitní vysvědčení) pro kurz na 300 hodin.
– Výuka je koordinována přesnými učebními osnovami, stanovenými MŠMT České republiky.
– Výukovými metodami jsou přednáška, seminář, rozhovor, technická cvičení.
– Učební plán je stanoven teoretickou a praktickou výukou v jednotlivých vyučovacích blocích.

U nás se naučíte veškeré nejdůležitější teoretické aspekty kadeřnického oboru, které následně budete aplikovat v praktických úkonech a činnostech.

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně při práci
 2. Dějiny a vývoj kadeřnické profese
 3. Anatomie kůže, přídatné kožní orgány
 4. Posouzení stavu vlasů, vlasové pokožky
 5. Diagnostika a poradenství
 6. Stříhání a úprava vlasů
 7. Odbarvování vlasů
 8. Barvení vlasů
 9. Holení
 10. Chemická preparace vlasů
 11. Vodová ondulace
 12. Ondulace železem
 13. Psychologie
 14. Management
 15. Zásady bezpečnosti práce

Účastníci kurzu absolvují také závěrečnou zkoušku, která se skládá z části
teoretické ve formě písemného testu a z části praktické, na něž Vás připravíme.

Přihláška do rekvalifikačního kurzu – zde

O aktuálních termínech se informujte na stránkách FACEBOOK

Ochrana osobních údajů
Ode dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR),
které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování.

Důležité informace pro uchazeče o rekvalifikaci:
– Náš kurz má akreditaci Ministerstva školství a proto Vám může úřad práce kurz proplatit.
– Pro proplacení kurzu od úřadu práce je potřeba postupovat následujícím způsobem:
Být evidovaný na úřadu práce.
Požádat svého referenta o informace jak postupovat v případě, že chcete podat žádost o proplacení rekvalifikačního kurzu – kadeřnické a holičské práce.
Vyžádat si od nás potvrzení o nástupu do rekvalifikačního kurzu, informace o kompletní ceně rekvalifikačního kurzu dle délky jejího trvání.
Předejte požadované dokumenty Vašemu referentovi/referentce co nejdříve, protože žádost musí být vyřízena před zahájením kurzu. Dodatečné vyřízení bohužel není možné.
V případě potřeby dodáme úřadu práce další požadované dokumenty,
jako například kopii akreditace Ministerstva školství o výsledku schválení – nebo neschválení Vaší žádosti Vás bude úřad práce informovat.
Při schválení Vaší žádosti Vám úřad práce vydá rozhodnutí o schválení,
které je potřeba doručit do naší kanceláře na adrese Na Moráni 19, Praha 2 Nové Město, 128 00.

Podmínky rekvalifikačního kuru:
– Dovršení věku min. 18 let.
– Dokončené středoškolské vzdělání (výuční list či maturitní vysvědčení) pro kurz na 300 hodin.
– Zájemce musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
(pokud jej nemáte, vystaví Vám ho Váš praktický lékař).

Pokud máte jakékoliv dotazy ke kurzu, nebojte se nás kontaktovat na náš email: filandrpavel@gmail.com nebo na telefonní číslo +420 604 216 093

Cena kurzu? (cena nezahrnuje kadeřnické potřeby a pomůcky. Veškeré pomůcky, nářadí a materiál si můžete zakoupit přímo v našem centru se slevou a dalším zvýhodněním)