Techniky společenských účesů

Forma vzdělávání – workshop
Délka vzdělávání – 8 hodin
Výstup vzdělávání – certifikát akreditovaný MŠMT
Cena vzdělávání – 4.500,– Kč
O aktuálních termínech se informujte na stránkách FACEBOOK
Cílová skupina vzdělávání – kadeřníci, kadeřnice (profesionálové)
Obsahem workshopu je teoretická a praktická část s jednotlivými technikami společenských účesů k vytvoření účesu na míru.