Trichologie a kolorimetrie

Forma vzdělávání – odborné školení
Délka vzdělávání – 8 hodin
Výstup vzdělávání – certifikát akreditovaný MŠMT
Cena vzdělávání – 3.900,– Kč
O aktuálních termínech se informujte na stránkách FACEBOOK
Cílová skupina vzdělávání – kadeřníci, kadeřnice (profesionálové)
Obsahem odborného školení je teoretická a praktické část.
Trichologie jako věda o vlasech a primárních znalostech v teoretické rovině.
Kolorimetrie jako věda o barvách v praktické rovině.