Vizážistika

Forma vzdělávání – workshop
Délka vzdělávání – 8 hodin
Výstup vzdělávání – certifikát akreditovaný MŠMT
Cena vzdělávání – 3.900,– Kč
O aktuálních termínech se informujte na stránkách FACEBOOK
Cílová skupina vzdělávání – kadeřníci, kadeřnice (profesionálové)
Obsahem workshopu je teoretický úvod a technologie základu make–upu.
Praktická část v níž účastníci workshopu pracují – líčí.